THL kutsuu 34 000 ikääntynyttä influenssarokotetutkimukseen tänä syksynä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kutsuu 65 vuotta täyttäneitä influenssarokotetutkimukseen loppuvuoden aikana. Tutkimus toteutetaan yhteistyössä rokotevalmistaja Sanofi Pasteurin ja valikoitujen terveyskeskusten kanssa.

Tutkimuksessa arvioidaan uuden tutkimusvalmisteen, korkea-annoksisen influenssarokotteen, tehokkuutta ikääntyneillä. Tavoitteena on selvittää, suojaako tämä rokote influenssan jälkitauteina esiintyviltä vakavilta verenkierto- ja hengitystiesairauksilta paremmin kuin tällä hetkellä käytössä oleva rokote.

Jokavuotinen influenssaepidemia koskettaa kaikenikäisiä, mutta erityisesti ikääntyneillä influenssaan liittyvät terveysongelmat voivat vaatia sairaalahoitoa ja johtaa jopa kuolemaan.

Tutkimusrokote antaa suojaa samoja influenssaviruskantoja vastaan kuin rokotusohjelman rokote

Tutkittava rokote sisältää samat neljä viruskantaa kuin kansallisessa rokotusohjelmassa käytössä oleva rokote, mutta vaikuttavia aineita rokotteessa on nelinkertainen määrä. Rokotteen turvallisuudesta on saatu näyttöä aiemmissa tutkimuksissa.

Korkea-annoksinen kolmelta viruskannalta suojaava rokote on ollut käytössä esimerkiksi Yhdysvalloissa jo kymmenen vuotta, ja rokotetta on annettu yli 100 miljoonaa annosta.

”Kolmelta viruskannalta suojaava korkea-annoksinen rokote on osoittautunut tehokkaammaksi influenssan ja sen jälkitautien ehkäisyssä kuin tavanomainen influenssarokote. Nyt tutkimuksen tavoitteena on selvittää, toimiiko neljältä viruskannalta suojaava korkea-annoksinen rokote samalla tavalla,” sanoo tutkimuspäällikkö Arto Palmu.

Tutkimuksessa korkea-annoksisen rokotteen tehoa verrataan tavanomaisen annoksen sisältävään rokotteeseen. Vertailurokote on sama valmiste kuin kansallisessa rokotusohjelmassa käytettävä influenssarokote. Tutkimukseen osallistuvat saavat jommankumman näistä rokotteista. Tulosten luotettavuuden varmistamiseksi annettava rokote arvotaan, eivätkä osallistujat, hoitohenkilökunta tai tutkijat tiedä tutkimuksen toteutuksen aikana, minkä rokotteen kukin osallistuja saa.

Jokainen 65 vuotta täyttänyt on oikeutettu influenssarokotteeseen

Jokainen 65 vuotta täyttänyt on oikeutettu kansallisen rokotusohjelman mukaiseen ilmaiseen influenssarokotteeseen. Kutsuttujen ei siis tarvitse osallistua tutkimukseen saadakseen influenssarokotteen, mutta korkea-annoksista tutkimusvalmistetta ei ole saatavilla muuten kuin tutkimuksessa.

”Mikäli kutsun saanut haluaa osallistua tutkimukseen, hän ei tarvitse kansallisen rokotusohjelman influenssarokotusta tällä kaudella. Toisaalta, jos henkilö on jo saanut kansallisen rokotusohjelman influenssarokotteen tänä syksynä, tutkimukseen ei voi enää osallistua,” Palmu sanoo.

Tavoitteena on saada tutkimukseen tällä influenssakaudella jopa 34 000 osallistujaa. Rokotteiden tehon selvittämiseksi tutkimukseen osallistujien terveyttä seurataan kansallisista terveysrekistereistä noin 10 kuukauden ajan rokotteen antamisesta.

Tämänkaltainen laaja tutkimus sopii erinomaisen hyvin toteutettavaksi Suomessa, sillä valtakunnallisten terveysrekisterien avulla on saatavissa tiedot sairaalahoitojaksoista laajalta osallistujajoukolta. Suomen kannalta merkittävin hyöty on uuden tutkimustiedon saaminen nimenomaan suomalaisesta väestöstä.

Tutkittavia kutsutaan kirjeitse

Tutkimuksen toteutukseen osallistuu toistakymmentä terveyskeskusta ympäri Suomen. Näillä alueilla asuvia 65 vuotta täyttäneitä kutsutaan tutkimukseen kirjeitse. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Tutkimus jatkuu myös influenssakaudella 2020–2021, jolloin tavoitteena on saada niin ikään 34 000 osallistujaa mukaan.

Tutkimussuunnitelma on hyväksytty Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa ja se on saanut puoltavan lausunnon HUS:n eettiseltä toimikunnalta. Tutkimuksen toteuttaa THL:n Kansanterveysratkaisut -osasto. Tutkimus ei ole osa kansallista rokotusohjelmaa.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)