Suuri kuulolaiteparistotesti

patterit_kuulolaite_artikkelik

Yleistä tietoa kuulolaiteparistoista

Suomessa on Kuuloliiton mukaan noin 100 000 kuulolaitteen käyttäjää. Yleisimmät kuulolaitteissa käytettävät paristot ovat tyyppiä 13 ja 312. Suomen Eläkeläisten Uutisten toimesta suoritettiin mittaussarja 18 Suomessa myynnissä olevista tai EU:n alueelta postimyynnissä saatavista tyypin 13 ja 312 kuulolaiteparistoille. Paristojen myyjien antamien tietojen perusteella eniten menee 312 tyypin paristoja. Mittaukset suoritettiin tammi-joulukuussa 2018.

Laboratory of Acoustics at the Department of Otorhinolaryngology (IAO) suoritti aikavälillä kesäkuu 2011 ja tammikuu 2012 kuulolaiteparistoille 675, 13, 312 ja 10 mittaussarjan, jossa mitattiin 10 eri valmistajan paristojen kapasiteettia. Mittausten tulokset julkaistiin heinäkuussa 2013. Julkaisu on luettavissa internetissä hakusanalla ” Performance analysis of ten brands of batteries for hearing aids”.

IAO:n mittauksissa olleista kymmenestä paristomerkistä ( ClearCell, Duracell, Energizer, ExtraPower, icellTech, Panasonic, PowerOne, Rayovac , Renata ja Sony) Duracell, icellTech, Energizer, Panasonic, PowerOne, Rayovac, Renata ja Sony ovat myynnissä Suomessa.

Keväällä 2018 julkaisi saksalainen Warentest Stiftung kuluttajalehti tulokset mittauksista, joissa oli mukana kolmetoista ( Ansmann, Camelion, Duracell, Energizer, Geers, Kind, Masterlife, Panasonic, PowerOne, Rayovac Extra, Renata, Rossmann ja Siemens Signia ) kokojen 312, 13 ja 10 paristomerkkiä. Geers, Kind, Masterlife ja Rossmann eivät ole myynnissä Suomessa.
IAO:n julkaisussa on perusteellisesti käsitelty kuulolaiteparistojen toimintaperiaatetta ja mittausten suoritustapaa eikä tässä yhteydessä asiaa enempää käsitellä.

Hearingtracker.com blogissa on käsitelty paristojen kestävyyttä kuulolaitteiden käyttäjien kokemusten pohjalta. Blogi löytyy hakukoneiden haulla ”Hearing Aid Batteries – How Long Do They Really Last?

Tietoa mittauksista

Nyt suoritetuissa samoin kuin IAO:n suorittamissa mittauksissa paristoja kuormitettiin paristojen napojen välille kytkitetyillä 1500 Ohmin vastuksilla (mittu tarkkuus+-2 Ohm). Paristojen napojen välinen jännite mitattiin ja kerättiin talteen tietokoneelle 10 minuutin välein 16 kanavaisella 12 bittisellä Picolog 1216 dataloggerilla. 12 bittisen mittauksen epätarkkuus on 0,5 % eli noin 12 mV.

IAO:n mittauksissa paristoja kuormitettiin 12 tuntia jonka jälkeen kuormitus poistettiin 12 tunniksi. Nyt suoritetuissa mittauksissa paristoja kuormitettiin yhtäjaksoisesti.
Paristojen kapasiteetti ilmoitetaan milliamppeeritunteina mAh. Paristovalmistajien ilmoittama 13 tyypin paristojen kapasiteetti on 300-310 mAh. 312 paristojen ilmoitettu kapasiteetti on luokka 170-180 mAh. Tietoa mittauksissa olleiden paristojen kapasiteeteista saatiin kerättyä paristoja myyvien yritysten verkkosivuila. Kapasiteetti lasketaan jännitteestä, vastuksesta ja ajasta kunnes paristojen jännite on pudonnut arvoon 1,1 Volttia. Mittausten alussa paristot purkautuvat noin 0,85 mA virralla ( jännite 1,25 – 1,3 V paristosta riippuen ) ja mittauksen lopussa 0,73 mA ( jännite 1,1 V).

Paristojen ilmareiät peittävä teippi poistettiin paristojen aktivoimiseksi 10 minuuttia ennen mittauksen aloittamista. Patterien valmistajista esimerkiksi Renata ja Energizer ohjeistavat tarkemmin teipin poistamista. Renatan aika on 10 minuuttia ja Energizerin 30 sekunttia. Mittausten aikana lämpötila vaihteli 21 asteen ja 22 asteen välillä.

Paristojen hankinta

Paristoja on myynnissä tavarataloissa, kellosepillä, apteekeissa ja kuulolaitteita myyvissä kuulohuoltoon erikoistuneissa yrityksissä sekä useissa verkkokaupoissa. Kuuden pariston pakkauksen hinta on yleisesti 6-7 Euron luokkaa. 10 Euron hintainen paristopakkaus oli myynnissä apteekissa. Joistain suomalaisistakin verkkokaupoista paristoja saa jopa alle 5 Euron.
Nyt suoritettuun mittaussarjaan paristot hankittiin tavarataloista, kuulolaitehuolloista joko suoraan huollon tiskiltä tai yrityksen verkkokaupasta. Osa paristoista tilattiin EU:n alueella sijaitsevista verkkokaupoista. Yhtenä syynä ulkolaisten verkkokauppojen käyttöön hankintapaikkana oli testata näiden toimitusaikaa ja luotettavuutta etenkin paristojen tuoreuden suhteen. Kaikista ulkomaisista verkkokaupoista paristot saapuivat alle viikossa eikä paristoissa ollut yhtään yli-ikäistä (lyhyin merkitty viimeinen käyttökuukausi vähintään 03-2019). Lyhyin toimitusaika oli kaksi vuorokautta. Edullisimmillaan paristot kymmenen pakkauksen erässä ulkomaisista verkkokaupoista ostettuina voivat maksaa postimaksuineen kolmanneksen Suomessa pyydettävistä hinnoista.

Mittausten tulokset

IAO:n mittauksissa mukana olleista paristoista viisi parasta koon 312 paristoista olivat Duracell, Rayovac, Panasonic, Energizer ja IcellTech. Koon 13 paristoista parhaita olivat Sony, Renata, Rayovac, PowerOne ja Duracell.

Warentest Stiftungin mittauksissa tyypin 312 paristoista kapasiteetilta viisi parasta Suomessa saatavista paristoista olivat PowerOne, Duracell, Camelion, Ansmann ja Rayovac. Tyypin 13 paristoista vastaavasti viisi parasta paristoa olivat Ansmann, Duracell, Power One, Panasonic ja Renata.

Suomen Eläkeläisten Uutisten mittauksissa olleet paristomerkit näkyvät kuvassa 1.
Kuva 2 esittää kuormitetun tyypin 13 ja 312 pariston tyypillistä jännitte-aikariippuvuutta. Kuvissa 3, 4, 5 ja 6 jännitealueeksi on rajattu 1,35 – 1,1 Volttia helpommin visualisoimaan paristojen eroja.

 

patterit_kuulolaite
Kuva 1. Mittauksissa olleet paristomerkit.

 

Paristograafi 13 ja 312 ecopack cropped
Kuva 2. Koon 13 ja 312 pariston tyypillinen jännite-aikariippuvuus.

 

Paristograafi 312 a to kuulotarvikeU
Kuva 3. Koon 312 paristot Accessoryline – Kuulotarvike

 

Paristograafi 312 ohlson to sony kuva4
Kuva 4. Koon 312 paristot Clas Ohlson – Sony

 

Paristograafi 13 acce to to kuulolaite kuva5
Kuva 5. Koon 13 paristot Accessoryline – Kuulotarvike

 

Paristograafi-13-ohlson-to-to-sony-kuva6uusin
Kuva 6. Koon 13 paristot Clas Ohlson – Sony

 

Suomen Eläkeläisten Uutisten mittaukset suoritettiin vähintään kolmelle yksittäiselle paristolle jokaista paristomerkkiä kohden. Mittausten tulokset on esitetty taulukossa 1. Taulukko sisältää jokaisen mittauksissa olleen pariston ilmoitetun viimeisen käyttöpäivän, mittauksista lasketun kapasiteetin mAh sekä ajan vuorokausina, jolloin paristojen jännite on laskenut arvoon 1,1 Volttia. Laskettu kapasiteetti ja paristojen kestoaika ovat mittausten keskiarvoja. Mittaustulosten perusteella viisi kestävintä paristoa on korostettu vihreällä taustalla.

Taulukko 1. Mittaustulokset numeroarvoina.

Paristojen mitatuista kestoajoista tai kapasiteetista ei suoraan voi arvioida kauanko jokin paristomerkki toimii omassa kuulolaitteessa. Toiminta-aikaan vaikuttavat kuulemiseen tarvittava äänenvahvistus, käytössä olevan kuulolaitteen virrantarve, kauanko kuulolaitetta vuorokaudessa käytetään jne. Mittaukset antavat kuitenkin tietoa paristojen keskinäisistä eroista.

Lisätiedot:
Arto Sivola, tekniikan tohtori, diplomi-insinööri
Päätoimittaja, Suomen Eläkeläisten Uutiset
arto.kohdeuutiset(at)gmail.com

In English »