Matkailuharrastajan ABC lentämisen kuluttajansuojasta

Jos lentosi peruuntuu, voit valita uudelleenreitityksen, matkustamisen myöhempänä ajankohtana, tai voit saada rahasi takaisin. Lentoyhtiön on uudelleenreitityksestä aiheutuneena odotusaikana tarjottava huolenpitoa: ateriat sekä majoitus ja kuljetus, jos välttämätöntä.
Lennon peruuntuessa lentoyhtiöltä voi vaatia vakiokorvausta. Lennon viivästymisen vuoksi matkustajalla voi olla oikeus vakiokorvaukseen (125 € – 600 €) tai vahingonkorvaukseen. Vakiokorvausta ei tarvitse maksaa, jos syynä olivat poikkeukselliset olosuhteet, joita ei olisi voinut välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu (tyypillisesti esim. sääolosuhteet tai lakko).
Jos lentosi oli osa valmismatkaa voit vaatia hyvitystä lennon peruuntumistilanteessa samalla tavalla kuin omatoimisesti varatuilla reittilennoilla. Korvausvelvollisuus saattaa olla sekä lentoyhtiöllä että valmismatkan järjestäjällä. Tee tarvittaessa reklamaatio molemmille, mutta huomioi, että et voi saada samasta asiasta korvausta kahteen kertaan.

Jos lento viivästyy yli 2 tuntia, lentoyhtiön on tarjottava huolenpitoa, joka vaihtelee odotusajan mukaan. Lennon viivästymisen vuoksi matkustajalla voi olla oikeus myös vakiokorvaukseen (250 € – 600 €) tai vahingonkorvaukseen.

Valmismatkan voi peruuttaa, mutta ei yleensä kuluitta. Jos varausmaksua ei ole maksettu, matkan voi peruuttaa maksutta. Jos varausmaksu on maksettu, matkan voi peruuttaa esimerkiksi ylivoimaisen esteen vuoksi maksamalla toimistokulut. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi oman, matkakumppanin tai läheisen henkilön sairaus. Valmismatkan voi peruuttaa myös ilman erityistä syytä, jolloin matkasta joutuu maksamaan sitä enemmän mitä myöhemmin peruutuksen tekee.

Jos valmismatka ei vastaa sitä mitä tilasit, valita puutteista jo matkalla. Kerro mahdollisimman pian matkanjärjestäjälle kokemistasi puutteista ja epäkohdista, jotta et menetä oikeuttasi hyvitykseen. Valmismatkalla matkanjärjestäjä on vastuussa matkaan kuuluvista palveluista, kuten kuljetuksista ja majoituksesta.

Jos matkatavarasi viivästyvät, katoavat tai vahingoittuvat sinulla on oikeus lentoyhtiön maksamaan korvaukseen. Tee ilmoitus lentoyhtiölle täyttämällä PIR-lomake (Property Irregularity Report, PIR).

Lue lisää:

Lähde: Kilpailu-ja kuluttajavirasto