Korotuksia eläkkeisiin vuonna 2020

Täysimääräinen kansaneläke on yksin asuvalle 662,86 e/kk ja parisuhteessa elävälle 591,79 e/kk (628,85 e/kk ja 557,79 e/kk vuonna 2019).

Takuueläkkeen täysi määrä ja täysimääräinen eläketuki ovat 834,52 e/kk (784,52 e/kk vuonna 2019).

Lesken alkueläke on 327,54 e/kk ja jatkoeläkkeen perusmäärä 102,00 e/kk. Lapseneläkkeen perusmäärä on 60,27 e/kk.

Eläkeläisen saama lapsikorotus alle 16-vuotiaasta huollettavasta lapsesta on 22,15 e/kk.

Rintamalisän määrä vuonna 2020 on 50,68 e/kk ja ylimääräisen rintamalisän määrä on yksin asuvalle 257,19 e/kk ja parisuhteessa elävälle 225,21 e/kk.

Myös työkyvyttömyyseläkkeen ja takuueläkkeen lepäämäänjättämisen ansaintaraja nousee. Työkyvyttömyyseläkkeen ohella voi vuonna 2020 ansaita 834,52 e/kk ilman, että se vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen tai takuueläkkeen maksun jatkumiseen.

Lähde: Kela