Helsingissä eläkeläisten määrä kasvaa vauhdilla

Helsingin kaupunginkanslian uuden väestöennusteen perusvaihtoehdon mukaan Helsingin väestö kasvaa 650 000 asukkaaseen tänä vuonna ja 822 000 asukkaaseen vuonna 2050. Nopean kasvun vaihtoehdon mukaan Helsingissä olisi vuonna 2050 jo 860 000 asukasta.

Vuosittain helsinkiläisten määrä kasvaa noin 7 000 – 8 000 asukkaalla

Vuosittaisen väestönkasvun ennustetaan Helsingissä olevan 7 000 – 8 000 asukasta 2030-luvullle saakka. Tämän jälkeen väestönkasvu alkaa hidastua kuolleiden määrän kasvaessa. Väestönkasvukehityksen perusvaihtoehto on uudessa ennusteessa selvästi edellistä ennustetta korkeampi, koska Helsingin rakentamismahdollisuuksia pidetään hyvänä ja asumisen kysynnän ennustetaan suuntautuvan edelleenkin kaupunkimaisille alueille.

Eläkeikäisten eli yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vuosittain yli kahdella tuhannella 2030-luvun alkuun saakka, ja yli 75-vuotiaiden kasvu on 2020-luvun alkupuolella jopa 3 000 vuodessa. Työikäisten määrän kasvun ennustetaan jatkuvan nykyisen suuruisena 2030-luvulle saakka. Tästä kasvusta suuri osa saadaan maahanmuutosta.

Lähde: Helsingin kaupunki