Helsingin väkiluku ylittää 700 000 asukasta vuonna 2026 ja samalla myös eläkeikäisten määrä kasvaa

Väestönkasvu Helsingissä peruspiireittäin 2019 - 2034

Helsingin ennustetaan kasvavan edelleen lähes yhtä nopeasti kuin aikaisemmin. Helsingin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastoyksikössä laaditun väestöennusteen perusvaihtoehdon mukaan vuonna 2050 Helsingin väkiluku on 820 000. Nopean kasvun vaihtoehdon mukaan Helsingissä on silloin jo 880 000 asukasta.

Syntyvyyden aleneminen vähentää varhaiskasvatusikäisten määrää, mutta koulu- ja eläkeikäisten määrä kasvaa

Varhaiskasvatusikäisten määrän ennustetaan vähenevän alentuneen syntyvyyden vuoksi seuraavien viiden vuoden aikana. Peruskouluikäisten määrän sen sijaan ennustetaan kasvavan nopeasti 2020-luvun puoliväliin saakka, jopa yli 1 500:lla vuodessa.

75-vuotta täyttäneiden määrän ennustetaan kasvavan nopeasti suurten ikäluokkien vanhetessa, peräti 3 000 asukkaalla vuodessa 2020-luvun alkupuolella. Työikäisten määrän kasvun ennustetaan jatkuvan vuosittain 3 000 – 4 000 asukkaalla 2040-luvulle saakka, mutta vähitellen kasvua ennustetaan saatavan vain yli 50-vuotiaista. Suuri osa kasvusta tulee maahanmuutosta.

Lähde: STT Info