Eläkkeensaajan asumistuessa muutoksia vuonna 2020

Eläkkeensaajan asumistuessa huomioon otettavien asumismenojen enimmäismäärät suurenevat 1,4 % kaikissa kolmessa kuntaryhmässä.

Asumismenojen enimmäismäärä on:

I kuntaryhmässä 8 360 e/v.
II kuntaryhmässä 7 688 e/v.
III kuntaryhmässä 6 745 e/v.

Omakotitalon kuukausittaisista kunnossapitokustannuksista huomioon otettava määrä suurenee 43,28 euroon (42,85 e/kk vuonna 2019). Lämmityskustannuksena huomioidaan asuinkunnan mukaan1,32–1,60 e/kk/neliömetri. Huomioon otettavat vesikustannukset pysyvät ennallaan. Korotukset otetaan huomioon seuraavassa eläkkeensaajan asumistuen tarkistuksessa.

Eläkkeensaajan asumistuen lisäomavastuun rajat ja prosenttiosuus muuttuvat myös vuoden vaihteessa. Lisäomavastuu on 1.1.2020 alkaen 41,3 % siitä tulojen osasta, joka ylittää tulorajan.

Lisäomavastuun tulorajat vuonna 2020 ovat:

yksin asuva 9 300 e/vuosi.
avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa oleva, jonka puolisolla ei ole oikeutta asumistukeen, 13 341 e/vuosi.
avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa oleva, jonka puolisolla on oikeus asumistukeen, 15 184 e/vuosi.

Lähde: Kela