Eläkeläisten arvostusta yhteiskunnassa tulee lisätä

Eläkeliiton puheenjohtaja, hallintotieteiden tohtori Raimo Ikonen

Eläkeliiton puheenjohtaja, hallintotieteiden tohtori Raimo Ikonen otti Eläkeliitto 50-vuotisjuhlan puheessaan kantaa myös eläkeläisten arvostukseen Suomessa. Hän huomautti, että suuri osa eläkeläisistä tuntee olevansa toisen luokan kansalaisia ja arvioi yhteiskunnassamme olevan paljon ikään perustuvaa syrjintää.

”Eläkeläiset ovat monimuotoinen väestöryhmä. He eivät ole vain hoivan kohteita vaan myös aktiivisia kansalaisia, jotka haluavat vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen. Eläkkeelle siirtyneet tulee tunnistaa myös yhteiskunnallisena voimavarana, kuluttajina ja veronmaksajina”, Ikonen lisää.

Kotihoitoon tarvitaan valtakunnalliset kriteerit

Puheenjohtaja Ikonen nosti esiin myös ikääntyneiden kansalaisten perusoikeudet, joihin tulee kuulua valtakunnallisesti yhtenäinen ja laadukas kotihoito.

”Avohoito on lainsäädäntöön perustuva vanhustenhuollon painopiste. Nyt tarvitaan hoitotakuun ja ympärivuorokautisen hoidon mitoituksen lisäksi valtakunnallisesti määritellyt kotihoidon kriteerit ja linjaukset”, Ikonen vaatii.

Suurin osa vanhuspalveluja tarvitsevista ihmisistä on kotihoidossa, mutta henkilöstöstä kotihoidossa työskentelee vain kolmannes. Avohoidon henkilökunnan riittävyys on varmistettava ja henkilöstön määrän tulee perustua asiakkaiden kuntoon. Oikeanlaisen avohoidon hoito- ja hoitajamitoituksen määrittely on vaikeaa ja siksi sen valmistelua tulee kiirehtiä.

Kotihoitoon pääsy on järjestettävä valtakunnallisesti yhtenäisin kriteerein. Sitä varten tarvitaan valtakunnallisesti yhtenäiset palveluntarpeen arvioinnin mittarit. Vanhuspalvelulakia on kiristettävä siten, että kiireetön palvelu järjestetään nykyistä nopeammin.

”Perustuslaki takaa ikääntyneille kansalaisillemme oikeuden arvokkaaseen elämään ja riittäviin palveluihin myös elämän viimeisinä vuosina”, puheenjohtaja Ikonen muistuttaa.

Eläkeliitto täytti kuluvana vuonna 50 vuotta. Liiton perustamiskokous pidettiin helmikuussa 1970. Eläkeliitto syntyi halusta toimia eläkeläisten taloudellisen aseman kohentamiseksi sekä ikäihmisten itsetunnon ja ihmisarvon vahvistamiseksi.

Lähde: Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry