EKL näkee hallituksen päätöksissä myös pieniä positiivisia asioita eläkkeensaajille

Pientä positiivisuutta EKL näkee täyden takuueläkkeen nostamisessa 9 eurolla (satsaus yhteensä 10 milj. eur), lääkkeiden vuosiomavastuurajan alentamiseen kohdennettavasta 5 miljoonasta eurosta, ylivelkaantuneiden aseman kohentamiseen suunnattavasta 8 miljoonasta eurosta sekä ikääntyneiden työttömien kertaluonteisen eläketuen toistamisesta. Tuen piiriin pääsisi halutessaan 60 vuotta täyttänyt ja viisi vuotta työttömänä ollut henkilö odottamaan siirtymistään vanhuuseläkkeelle.

– Haluamme kuitenkin korostaa, että nyt takuueläkkeeseen suunnattu 9 euron kuukausikorotus, joka koskettaa reilua 100 000 henkeä, on mitätön toimi koko hallituskaudella eläkkeensaajien selkänahasta revittyjen säästötoimien sekä indeksien leikkausten ja jäädytysten rinnalla, päättää puheenjohtaja Paassilta.

Hyvänä asiana EKL pitää kaikkien eduskuntaryhmien yhteisen toiveen toteutumista siitä, että rintamaveteraaneille mahdollistetaan uuden lainsäädännön kautta samat kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalideille. Näin ollen rintamaveteraanien palveluiden yhdenvertaisuus varmistuu kotipaikasta riippumatta.

Lähde: Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry