Digitaalinen yhdenvertaisuus kuuluu kaikille

DNA kysyi viime keväänä suomalaisilta digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutumisesta *) Kyselyn mukaan suurin osa suomalaisista kokee olevansa ainakin jokseenkin yhdenvertaisia digitalisoituvassa Suomessa. Yleisimpiä syitä eriarvoisuuden kokemukselle ovat osaamisen puute sekä iäkkyys, joka aiheuttaa vaikeuksia pysyä kehityksessä mukana.

DNA:n digitaalisia elämäntapoja kartoittaneessa kyselytutkimuksessa **) vastaajat kertoivat hoitavansa erityisesti pankkiasioita mieluummin digitaalisesti kuin fyysisesti paikan päällä tai puhelimitse. Tämä korostui myös 65–74-vuotiaiden vastaajien ikäryhmässä, jossa 73 prosenttia suosi digitaalista asiointia. Pankkiasioiden lisäksi tässä ikäryhmässä digitaalinen asiointi oli mieluisampaa myös esimerkiksi silloin kun varataan aikaa terveydenhuoltoon (63 prosenttia 65–74-vuotiaista vastaajista), hoidetaan veroilmoitus- tai muita veroasioita (56 %) sekä käytetään terveysneuvontaa tai uusitaan reseptejä (54 %). Noin puolet 65–74-vuotiaista vastaajista oli sitä mieltä, että digitaalisista palveluista eniten elämää helpottavia ovat erilaiset viestintäpalvelut, kuten sähköposti, Whatsapp tai Skype (52 %) sekä ajanvarauspalvelut (49 %).

”Toimivat yhteydet, laitteet ja kyky käyttää niitä ovat avain siihen, että ihmiset kokevat osallisuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Kukaan ei saa jäädä digitalisoituvien palvelujen ulkopuolelle, joten haluamme olla mukana auttamassa siinä, että myös ikäihmisillä on osaamista ja laitteita, joiden avulla voi pysyä aktiivisena osana yhteiskuntaa ja sosiaalisia verkostoja. Sopivalla nettiyhteydellä varustettu tabletti on kätevä väline, jolla on helppo hoitaa päivittäisiä asioita ja pitää yhteyttä ystäviin ja läheisiin”, Kamtsan kertoo.

Lähde: DNA Oyj

Tässä viitatut DNA:n kyselytutkimukset:

*) 25.03.2019: Putoaminen digikelkasta lisää eriarvoistumista
DNA toteutti Digitaalinen yhdenvertaisuus Suomessa -tutkimuksen yhteistyössä tutkimustoimisto Nepan kanssa. Kysely tehtiin puhelin- ja online-haastatteluina alkuvuodesta 2019, ja siihen vastasi 1029 iältään yli 15-vuotiasta suomalaista. Tulokset on painotettu Suomen väestöä edustaviksi.

**) 15.05.2019: DNA:n digitutkimus – Hyvinvoinnin mittaaminen ja ruokaostokset netistä nosteessa
Internet-paneelitutkimuksena toteutettavan Digitaaliset elämäntavat -kyselytutkimuksen toteuttaa vuosittain DNA:n toimeksiannosta Nepa Insight Oy. Vuoden 2019 tiedonkeruu toteutetiin maaliskuun lopussa, vastaajamäärä oli 1005. Tutkimuksen vastaajajoukko edustaa 16-74-vuotiaita suomalaisia iän ja sukupuolen mukaan.